Umut Yazıları

Birleşik devrimi örgütlemek – Umut Keçer

Türkiye’de faşist rejimin ciddi bir krizle karşı karşıya olduğu bir dönemden geçiyoruz. AKP-MHP ittifakı kendi içerisinde çatlamaya başlamış bulunuyor. Birçok çevreden yapılan değerlendirmelerde iktidarın ömrünün çok uzun olmayacağı tartışılıyor.

Her şeyden önce faşist rejimin kriz içerisinde olması Türkiye ve Kürdistan devrim güçleri açısından büyük bir imkan yaratmaktadır.

İşçi sınıfı cephesinde önemli gelişmeler var. Birbirinden bağımsız olarak ortaya çıkan işçi direnişlerine her gün yenileri ekleniyor. İrili ufaklı işçi direnişleri önemli kazanımlar elde ederek sonuçlanıyor. Kadınlar cephesinde İstanbul Sözleşmesi tartışmalarıyla başlayan direniş süreci her gün gerçekleşen kadın cinayetlerine karşı sokağa çıkan kadınlar tarafından daha da büyümekte. Patriyarkal kapitalizme karşı kadın hareketi sokağı terk etmiyor. Gençlik cephesinde ise faşist iktidara karşı ciddi bir öfke birikmekte. İşsizlik ve faşizmin baskıcı uygulamaları gençlik cephesindeki öfkenin sokakta eyleme dönüşme zeminidir.

Kürt halkına yönelik faşist iktidarın baskıları arttıkça Kürt halkı cephesinde de önemli bir direniş yaşanmaktadır. El koyulan, kayyum atanan belediyeler, tutuklanan vekiller, Kürt kadın hareketinden kadınlar ve siyasetçiler faşizme karşı direnen Kürt halkının diz çökmediğinin kanıtıdır. Hapishanelerde faşizmin baskılarına karşı direniş yeniden başladı. Devrimci ve yurtsever tutsaklar faşizmin baskıları ve yasakları karşısında baş eğmeden direnişi büyütmekte.

Bütün bu gelişmeler önemli bir dinamik olarak Birleşik Devrim Güçlerinin ciddi bir fırsatla karşı karşıya olduğunu göstermektedir. Faşist iktidar kendisini yürütmekte zorlanmaktadır. Devrimci güçler bu süreçte üzerine düşen rolü oynamazsa sistem bir şekilde kendi içsel dinamikleri içerisinde sürece çözüm üreten bir müdahalede bulunacaktır. Bu müdahale faşist rejimin restorasyonu ve sistemin temel kolonlarına dokunmadan bir revizyon süreci olacaktır.

Düzen güçleri, yıpranmış faşist iktidar dışında düzen içi başka alternatifleri ön plana çıkaracaktır. Bu süreçte devrimci güçlerin inisiyatif almaması için böylesi bir müdahaleyi düzen güçleri zorunlu görmektedir. Birleşik Devrim Güçleri açısından bu tarihsel fırsat kaçırılmamalıdır.

Faşist iktidarı yıkacak olan işçi sınıfı ve ezilenlerin devrimci eylemidir. Ekonomik kriz ile birlikte siyasi kriz içerisinde olan rejim süreci devam ettirebilmek için daha da saldırganlaşmaktadır. Mevcut ekonomik ve siyasi kriz yaşanan pandemi süreci ile birlikte daha da derinleşmektedir.

Buradan hareketle, Birleşik Devrim Güçleri tarihsel rolünü oynamalıdır. ‘Faşizmi yıkalım özgürlüğü kazanalım’ hamlesini daha da büyütmeli ve daha güçlü örgütlemelidir. Gün sokaklarda, fabrikalarda ve kampüslerde faşizmden hesap sorma günüdür. Bütün imkan ve olanaklar bu temelde seferber olmalıdır. Gerillalar dağlarda direnmekte ve milisler şehirlerde eylemlere hız vermektedir. Şimdi bu direniş çizgisinin sokaklarda, fabrikalarda ve kampüslerde örgütlenme günüdür.

Birleşik Devrim Güçleri bu süreçte inisiyatif alıp rolünü oynarsa faşist iktidarın sonu yakındır. Onu şimdiye kadar ayakta tutan Birleşik Devrim Güçlerinin Türkiye sahasındaki zayıflığıdır. ‘Faşizmi yıkalım özgürlüğü kazanalım’ kampanyası ile bu zayıflık ortadan kaldırılmalı ve birleşik devrimin örgütlenme zemini güçlendirilmelidir.

Gün, bu temelde bütün olanakları seferber etme günüdür. Faşist iktidar her geçen gün daha da zayıflamakta, zayıfladıkça daha da saldırganlaşmaktadır. Bu saldırganlık halkın öfkesini daha artırmaktan başka bir anlam ifade etmemektedir. Her işçi direnişi, her kadın örgütlenmesi, her anti-faşist eylem ve her mahalle faşizme karşı direniş mevziidir. Birleşik Devrim Güçleri bu mücadele mevzilerini tahkim etmekle görevlidir. Devrimci siyaset birleşik devrim mücadelesinin örgütlenmesinde üzerine düşen tarihsel rolü oynamalıdır.

Sonuç olarak faşist iktidarın yıkılması için Türkiye metropollerinde faşizme karşı mücadelenin yükseltilmesinde devrimci siyasete tarihsel bir rol düşmektedir. Bu rol faşizmin yıkılması ve özgürlüğün kazanılma mücadelesinin büyütülmesidir.

Paylaşın