Mart 03, 2021

İLKELERİMİZ

Umut gazetesi;
Uzlaşmaz çelişkinin sınıf çelişkisi olduğu ön kabulüyle, taraflı yayın yapar. Umut gazetesinin tarafı; Egemenlere karşı; Sınıfsal konumu, Etnik ve dini aidiyeti, cinsiyeti sebebiyle ezilen ve sömürülen yığınların tarafıdır.

Umut gazetesi sınıf mücadelesini sekteye uğratan yada safları bulanıklaştıran hiçbir yazıya yer vermez ve kapitalist – emperyalist üretim ve tüketim ilişkilerini meşrulaştırma eğiliminde olan bütün anlayışlarla mücadele eder.

Umut gazetesi, ulusların kendi kaderini tayin ilkesini tanır, özel olarak bölgemizdeki Kürt özgürlük mücadelesini ve Filistin özgürlük mücadelesini genelde de dünyadaki bütün ulusal özgürlük mücadelelerini destekleyen nitelikte yayın yapar. Umut gazetesi Anti-Sömürgeci tutumu esas alır.

Umut gazetesi Kadınlara yönelik her türlü siyasi, ekonomik, fiziksel ve cinsel saldırılara karşı durur ve bu bağlamda kadınlara pozitif ayrımcılık tanır.

Umut gazetesi LGBTİ+ bireylere yönelik her türlü siyasi, ekonomik, fiziksel ve cinsel saldırılara karşı durur ve bu bağlamda LGBTİ+ bireylere pozitif ayrımcılık tanır.

Umut gazetesi Devrimci dayanışmayı örmeye ve büyütmeye dönük yayın yapar. Bu bağlamda dost ve siper yoldaşı kurumların kurumsal kimliğine saldıran yazılara yer vermez.

Umut gazetesi Çevrenin ve doğanın kapitalist barbarlıkça rant uğruna talan etmesine karşıdır. Ve çevreci bir yayıncılık yapar.

Umut gazetesi yayın politikasını belirlerken burjuva hukukunu dayanak oluşturmaz.

Umut gazetesi yayın ilkelerinin meşruluğunu burjuva yasalar çerçevesinde değil sınıf mücadelesinin tarihsel bağlamı çerçevesinde kurar.

Umut gazetesi kişilerin ırkı, cinsiyeti, yaşı, sağlığı, bedensel engeli, sosyal düzeyi, mesleği ve dini inançları nedeniyle kınanmasına, aşağılanmasına izin vermez.

Umut gazetesi düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünü Liberal bir bağlamda ele almaz.

Umut gazetesi kişileri eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer vermez.

Umut gazetesi yukarıdaki ilkeleri ihlal etmeyen bütün yazılara açıktır.